WhatsApp

Program & Curriculum

Clubs

Club

Club adalah sebuah wadah penyaluran bagi anak-anak yang mempunyai minat dan bakat besar dalam suatu bidang. Club diadakan di luar jam pelajaran. Setiap semester siswa akan memilih club dan diseleksi untuk masuk club sesuai dengan bakatnya. Club yang dimiliki Lazuardi Al-Falah GCSS diantaranya ScienceMath, Bahasa, Ted-X, Photography,Music.